Plesk Economy

$2
Monthly
 • 1 Website
 • 5GB Storage
 • 2 MSSQL Datases
 • 100 Email Addresses
 • 10 MySQL Databases
 • 100GB/m Bandwidth
 • Site Backup & Restore
 • 500MB Max DB Storage

Plesk Ultimate

$16
Monthly
 • Unlimited Website
 • Unlimited Storage
 • Unlimited MSSQL Datases
 • Unlimited Email Addresses
 • Unlimited MySQL Databases
 • Unlimited Bandwidth
 • Site Backup & Restore
 • 2GB Max DB Storage